Käyttöehdot

Nämä ovat ajantasaiset käyttöehdöt PlusID-palvelulle. Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Ole hyvä ja käy tällä sivustolla ajoittain, jotta olet perillä viimeisimmistäehdoista. Tulemme myös ilmoittamaan mahdollisista ehtojen muutoksista rekisteröidyille käyttäjillemme palvelumme kautta.

Viimeksi päivitetty: 11. lokakuuta, 2021.

PlusID käyttöehdot

 

Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan PlusID-palvelun käyttöön. PlusID:tä käyttämällä hyväksyt nämä sopimusehdot. Käyttöehdot ovat osa PlusID-palvelun yleisiä käyttöehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Ajantasaiset ehdot ovat aina saatavissa osoitteessa plusidapp.com/terms. Suosittelemme tutustumaan käyttöehtoihin säännöllisesti saadaksesi tiedon niihin mahdollisesti tehdyistä päivityksistä.

PlusID-palvelun tarjoaa Aalto Business Oy (3134988-9) (”Palveluntarjoaja”).

Palvelun käyttötarkoitus

PlusID-palvelun tarkoituksena on mahdollistaa yhteisön sisällä tapahtuvaa asiointia luotettujen käyttäjien välillä. Palvelu sisältää yhteisön luotetuille käyttäjille mahdollisuuden hallinnoida omia henkilötietojaan, sekä mahdollisuuden maksaa yhteisön luotettujen asiointipalveluiden tuotteita tai palveluita.

Käyttäjä voi luovuttaa haluamansa henkilötiedot PlusID-palveluun säilytettäväksi. Käyttäjä hallinnoi tallentamiaan henkilötietoja, sekä niihin liittyvää käyttöhistoriaa palvelun kautta. Käyttäjä voi omalla suostumuksellaan luovuttaa tallennettuja tietoja muille PlusID-yhteisöön kuuluville tahoille. Käyttäjän tallentamia henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä jaeta muille yhteisön jäsenille ilman käyttäjän hyväksyntää. Käyttäjä omistaa kaikki palveluun tallentamansa tiedot.

PlusID-palvelun kautta käyttäjä voi maksaa PlusID-yhteisön luotetuilta asiointipalveluilta ostettuja tuotteita ja palveluita. Osa maksamiseen liittyvistä ominaisuuksista on rajoitettu tietyn tuoteryhmän sisäisiin ostoihin, kuten esimerkiksi lipunmyynti ja siihen rinnastettavissa olevat tuotteet tai palvelut. Lisäksi PlusID-palvelun maksamisen palveluna tarjotaan laskulla ostamisen mahdollisuus.

PlusID-palvelun maksamiseen liittyviin ominaisuuksiin saattaa kohdistua rajoituksia käyttäjään, asiointipalveluun, tuotteeseen, maksuun, sijaintiin liittyvän tai muun rajoituksen vuoksi. Kaikki maksu- ja ostotapahtumat kirjataan käyttäjän omaan tiliöintilompakkoon.

Käyttäjällä on mahdollisuus ostaa krediittiä etukäteen myöhempää käyttöä varten sellaisiin maksutapahtumiin, jotka toteutetaan PlusID-palvelun kautta sähköisenä matka-, pysäköinti- tai pääsylippujen taikka muiden vastaavien lippujen ostamista varten sekä digitaalisen sisällön tai ääniperusteisten palvelujen ostamista varten. Kertaoston enimmäismäärää ja/tai ostojen yhteenlaskettua enimmäismäärä kuukaudessa käyttäjää kohden saatetaan rajoittaa palveluntarjoajan toimesta.

PlusID:n käyttöedellytykset

PlusID:n käyttäjän tulee olla vähintään 13 vuotta täyttänyt. Alaikäiset henkilöt voivat käyttää PlusID-palvelua rajoitetuin oikeuksin. Osa PlusID-palvelun ominaisuuksista voidaan ottaa käyttöön ainoastaan huoltajan luvalla ja valvonnassa, tai valtuuttamana.

PlusID:n palvelun käyttöönottaminen edellyttää käyttäjän sähköisen vahvan tunnistamisen, joka tapahtuu PlusID-palvelun määrittelemillä tunnistautumis- ja tunnistusmenetelmillä. Nämä menetelmät voivat vaihdella markkinakohtaisesti. PlusID-palvelun käyttämisen edellytyksenä on jokaisen käyttäjän yksilöity ja luotettava tunnistaminen.

PlusID on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu, eikä käyttäjällä ole oikeutta luovuttaa sitä muiden henkilöiden käyttöön. Käyttäjä on vastuussa oman PlusID-palvelun käyttäjätilinsä huolellisesta ja turvallisesta käytöstä.

PlusID:tä saa käyttää ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. Käyttäjä on vastuussa PlusID-palvelun käyttäjätilinsä kaikesta toiminnasta ja käytöstä.

Vahva tunnistautuminen

Vahva tunnistautuminen on edellytys PlusID-palvelun käytölle. Käyttäjän tulee suorittaa sähköinen vahva tunnistautuminen PlusID-palvelun määrittelemillä tunnistautumis- ja tunnistusmenetelmillä, jotka voivat vaihdella markkinakohtaisesti. Vahvalla tunnistautumisella varmistutaan käyttäjän henkilöllisyydestä. Vahvasti tunnistettu käyttäjä tulee osaksi PlusID-yhteisöä luotettuna käyttäjänä.

Vahvan tunnistautumisen tehtyään käyttäjä voi tallentaa PlusID-palveluun henkilötietojaan, hyväksyä tietopyyntökyselyitä, käyttää palvelun maksamiseen liittyviä ominaisuuksia ja hyväksyä maksutapahtumia, sekä käyttää maksamiseen ja ostamiseen yhdistettyä laskutuspalvelua.

PlusID-palvelu on jälkikäteen laskutettava, joten vahva tunnistaminen on tarpeen käyttäjän henkilöllisyyden luotettavaksi varmistamiseksi. Vahvalla tunnistautumiselle vastataan myös laissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisesta säädettyihin velvoitteisiin. Käyttäjän luottotiedot voidaan tarvittaessa tarkastaa henkilötunnusta käyttäen.

PlusID-yhteisö

Palvelun käyttäjä on osa PlusID-yhteisöä. PlusID-yhteisöön liittymisen edellytyksenä on vahvan tunnistautumisen tekeminen.

Käyttäjä voi halutessaan antaa suostumuksen tietojensa jakamiseen muille PlusID-yhteisön jäsenille, esimerkiksi kirjautuakseen sisään yhteisön muiden käyttäjien asiointipalveluihin.

PlusID-palvelussa voidaan käyttää kolmannen yhteisöön kuuluvan osapuolen palveluita integroituna järjestelmään. Nämä palvelut muodostavat osan palvelun kokonaisuutta. Käyttäjä hyväksyy näiden palveluiden käyttämisen osana haluttua toimintaa.

Ostaminen

Käyttäjälle voidaan tarjota, soveltuvat rajoitukset huomioiden, mahdollisuus ostaa Asiointipalveluiden tarjoamia tuotteita tai palveluita käyttäen Palveluntarjoajan PlusID-palvelua. Tällöin Käyttäjä tekee sitovan tilauksen (”Tilaus”) kyseisestä tuotteesta tai palvelusta niillä ehdoilla, jotka Asiointipalvelun toimesta tai välittämänä Käyttäjälle esitetään.

Vastaanotettuaan Käyttäjän Tilauksen Palveluntarjoaja välittää maksuhyväksyntäpyynnön Käyttäjälle, jonka hän vahvistaa henkilökohtaisella PlusID -tilillään. Käyttäjän vahvistettua Tilauksen, syntyy sitova Ostosopimus.

Asiointipalvelu tuottaa ja toimittaa Käyttäjälle tämän tilaamat tuotteet sekä niihin liittyvän kuitin. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjälle siitä, täyttääkö Asiointipalvelu Ostosopimuksen mukaiset velvoitteensa sovitusti.

Jos Käyttäjä haluaa peruuttaa tekemänsä Tilauksen, hänen tulee olla yhteydessä suoraan Asiointipalveluun.

Maksaminen

Käyttäjä maksaa Tilauksessa määritetyn hinnan Palveluntarjoajan PlusID-palvelussa valitsemaansa saatavilla olevaa maksutapaa käyttäen. Palveluntarjoaja kerää kaikki maksut Käyttäjältä Asiointipalvelun puolesta. Käyttäjän maksuvelvollisuus PlusID-palvelulle syntyy ostotapahtuman Tilauksen vahvistamisen yhteydessä.

Käyttäjä voi täyttää maksuvelvollisuutensa ainoastaan PlusID-palvelussa saatavilla olevia maksutapoja käyttäen. Kun Käyttäjä on maksanut Tilauksen saatavan Palveluntarjoajalle, on Käyttäjä täyttänyt maksuvelvollisuutensa.

Palveluntarjoaja käyttää ulkopuolista maksupalveluntarjoajaa maksujen käsittelyyn.

Käyttäjät voivat ansaita PlusID-palvelussa bonuksia, joita voi käyttää maksamiseen. Bonuksia voi ansaita ja kerryttää esimerkiksi Palveluntarjoajan tai Asiointipalvelun tarjoamina. Palveluntarjoaja päättää bonusten myöntämisen, käyttämisen ja voimassaolon ehdot. Bonukset eivät ole suoraan vaihdettavissa rahaksi.

Laskutus ja rahoitus

Käyttäjälle voidaan tarjota, soveltuvat rajoitukset huomioiden, mahdollisuus ostaa Asiointipalveluiden tarjoamia tuotteita tai palveluita myös laskulla, rahoituksella tai niiden yhdistelmällä. Tällöin laskulla ostamisen mahdollisuus tarjotaan Käyttäjälle ostamisen yhteydessä tai maksutavan valinnan yhteydessä.

Käyttäjä hyväksyy näiden ehtojen pohjalta, että Palveluntarjoajalla on oikeus tarkastaa Käyttäjän luottokelpoisuus ja tehdä mahdolliset muut varmistukset, osana laskuttamisen tai rahoituksen palveluiden tarjoamista tai käyttöönottoa.

Laskutuksen ja rahoituksen toiminnallisuutta voidaan rajoittaa maantieteellisesti, Käyttäjän maksuhistorian, Käyttäjän profiilitietojen, sekä muiden liiketoiminnallisten syiden perusteella.

Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus valita ensisijainen laskun lähetystapa, mutta Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää lasku myös muilla lähetystavoilla. Laskun lähetystapoja ovat esimerkiksi sähköposti, tekstiviesti (SMS) ja WhatsApp-viesti.

Laskuja voidaan lähettää joko tietyin ajanjaksoin tai tiettyihin aikamääreisiin perustuen, taikka ostotapahtumien laskutuskertymään perustuen. Laskutus- ja rahoituspalveluiden käyttöön voi sisältyä kuluja voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Palvelun irtisanominen

Käyttäjä voi lopettaa palvelun käytön milloin tahansa. Käyttäjä voi tehdä palvelun irtisanomisilmoituksen omasta PlusID-käyttöliittymästään tai lähettämällä kirjallisen ilmoituksen PlusID-palvelun asiakaspalveluun. Käyttäjälle tehdään tässä vaiheessa PlusID-palvelun oma tietopyyntökysely, jolla käyttäjän henkilöllisyys ja irtisanomisilmoituksen todenmukaisuus varmistetaan.

Irtisanomisaika on 30 päivää. Mahdollisia etukäteen ostettuja krediittejä ei hyvitetä rahallisesti takaisin käyttäjälle. Käyttäjän tulee käyttää krediitit irtisanomisajan puitteissa tai siirtää ne toiselle käyttäjälle.

Hinnat

Palvelun hinta ja sen käytöstä veloitettavat maksut perustuvat kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintojaan ilmoittamalla asiasta kirjallisesti viikkoa ennen muutosta.

Palveluntarjoaja voi päättää käyttäjän palvelun käytön, mikäli käyttäjä ei suorita maksuja eräpäivään mennessä. Palveluntarjoaja saa myös veloittaa käyttäjältä erääntyneistä suorituksista korkolain mukaisen viivästyskoron, perintäkulut ja oikeudelliset kulut. Palveluntarjoajan on myös mahdollista vaatia käyttäjää suorittamaan palvelun uudelleenavaamisesta syntyvät kulut, jos palveluntarjoaja katsoo, että palvelu voidaan uudelleen avata.

PlusID-palvelun hinnoittelu voi poiketa markkina- ja palvelukohtaisesti. Palvelun hinnoittelu koostuu pääsääntöisesti PlusID-palvelun käyttömaksuista, tapahtumakohtaisista käsittelymaksuista ja erityyppisistä transaktiomaksuista. Palvelun hinnasto on saatavilla sähköisesti PlusID-palvelun kotisivuilla tai käyttäjän omassa PlusID-käyttöliittymässä. Käyttäjä on itse velvollinen tarkistamaan käyttämiensä palveluiden tai toimintojen hinnat ennen ko. palvelun tai toiminnon käyttämistä.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä sitoutuu toimimaan PlusID-palvelussa ja yhteisössä hyvää toimintatapaa noudattaen, asiallisesti ja ottaen huomioon muut palvelun käyttäjät sekä yhteisön jäsenet. Käyttäjä vastaa siitä, ettei palvelua käytetä hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavalla tavalla. Käyttäjän toiminta ei saa myöskään haitata tai kuormittaa kohtuuttomasti palvelua, uhata tietoturvaa- tai -suojaa tai haitata muutoin palvelun käyttäjiä tai kolmansia osapuolia.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hänen PlusID-palveluun tallentamansa tiedot ovat oikeita ja paikkansa pitäviä. Käyttäjä on vastuussa tietojen pitämisestä ajan tasaisina.

Käyttäjä vastaa palveluun saamaansa käyttäjätunnuksen, salasanan, PIN-koodin tai muun tunnistetiedon huolellisesta säilyttämisestä ja siitä, ettei em. tunnistetietoja jaeta tai muutoin saateta kolmansien osapuolten tietoon. Käyttäjä vastaa kaikista käyttäjätunnuksensa alla tehdyistä toimista palvelussa. Käyttäjän tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle välittömästi käyttäjän tunnistetietojen joutumisesta kolmannen osapuolen haltuun.

Käyttäjä on vastuussa PlusID:n käytöstä ja siitä mahdollisesti muille aiheutuvasta haitasta PlusID-palvelussa ja yhteisössä sekä palvelun käytössä mahdollisesti käytettävien kolmansien osapuolien toiminnalle.

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja noudattaa kaikessa toiminnassaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus saada pääsy tietoihinsa tai pyytää saada tulla unohdetuksi. Lisätietoja palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin liittyen saat yleisiin käyttöehtoihin liittyvästä dokumentista ”PlusID tietosuojakäytäntö”. Vaikka palveluntarjoaja pyrkii tekemään parhaansa käyttäjien tietojen suojaamiseksi, käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että verkkopohjainen tiedonsiirto ei koskaan voi olla täysin yksityistä tai turvattua.

Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan palvelussa ilmenevät viat mahdollisimman nopeasti best effort-periaatetta noudattaen. Jos asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteet niin edellyttävät, voidaan palvelun käyttö keskeyttää kohtuulliseksi ajaksi. Palveluntarjoaja vastaa huolimattomuudellaan aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, jotka ovat syy-yhteydessä palveluntarjoajan lain tai sopimuksen vastaiseen menettelyyn, ja jotka ovat olleet palveluntarjoajan kohtuudella ennakoitavissa. Palveluntarjoajan vastuu on rajoitettu korkeintaan 50 euroon.

Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä vahinkoja tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet toisen osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta. Välilliseksi vahingoksi katsotaan esimerkiksi tulonmenetys. Käyttäjä on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Laiminlyönti johtaa käyttäjän korvausvastuuseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävästä esteestä, jota palveluntarjoajan ei kohtuudella voida edellyttää huomioineen sopimuksentekohetkellä ja jonka seuraamuksia palveluntarjoaja ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia force majeure -tyyppisiä tilanteita ovat esimerkiksi, mutta rajoittumatta, viranomaisten toimenpiteet, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyminen, lakko, kolmansien osapuolien laitteissa tai teknisissä laitteissa esiintyvät ongelmat, virheet, toimintakatkot tai tietomurrot sekä muut vastaavat kolmansien tahojen toimesta toteutuneet lain vastaiset toimet.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun ominaisuuksia tai rajoittaa niiden saatavuutta milloin tahansa. Mikäli palveluntarjoaja havaitsee käyttäjän taholta väärinkäytöksiä tai palvelun yleisten käyttöehtojen rikkomuksia tai muita liiketaloudellisiin perusteisiin liittyviä syitä, palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjän PlusID-tili tai muuttaa taikka rajoittaa käyttäjän toimintoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki immateriaalioikeudet kehittämäänsä palveluun, järjestelmään, sen ominaisuuksiin, toiminnallisuuksiin ja muutoksiin siihen liittyvään tekniikkaan, sopimuksiin ja dokumentteihin, joihin käyttäjällä on pääsy. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta hyödyntää kaupallisesti tai myydä edelleen palvelua. Palvelun käyttäjälle ei myönnetä minkäänlaista käyttöoikeutta palvelun taustalla olevaan ohjelmistoon (lähdekoodiin tai muihin vastaaviin palvelun dokumentaatioon tai materiaaliin).

PlusID on rekisteröity tavaramerkki.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palveluun ja sitä koskeviin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisin keskinäisin neuvotteluin ja mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, Helsingin käräjäoikeudessa.