Terms and Conditions for Service Provider

This is the up-to-date terms and conditions for service provider for the PlusID service. The terms is valid until further notice. Please come back here to revise and read the latest terms and conditions. We will also inform our registered service providers if changes happen.

Last updated: 11th of October, 2021. 

PlusID-palvelun käyttöehdot asiointipalvelulle

 

Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan PlusID-palvelun käyttöön asiointipalvelun toimesta. Asiointipalvelua luodessa hyväksyt nämä sopimusehdot. PlusID-palvelun käyttöehdot asiointipalvelulle ovat osa PlusID-palvelun yleisiä käyttöehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Ajantasaiset ehdot ovat aina saatavissa osoitteessa https://plusidapp.com/terms-serviceprovider. Suosittelemme tutustumaan käyttöehtoihin säännöllisesti saadaksesi tiedon niihin mahdollisesti tehdyistä päivityksistä.

PlusID-palvelun tarjoaa Aalto Business Oy (3134988-9) (‚ÄĚPalveluntarjoaja‚ÄĚ).

 

Palvelun käyttötarkoitus

PlusID-palvelu tarjoaa asiointipalveluille luotettavan yhteis√∂n sis√§ll√§ tapahtuvan asioinnin, jonka kautta asiointipalvelu voi tunnistaa ja saada muiden PlusID-palvelun yhteis√∂√∂n kuuluvien k√§ytt√§jien tietoja. PlusID-palvelun yhteis√∂n toinen j√§sen (‚ÄĚk√§ytt√§j√§‚ÄĚ) voi antaa asiointipalvelulle oikeuden kysy√§, k√§ytt√§√§ ja tallentaa tietojaan esimerkiksi k√§ytt√§j√§n luotettavaan tunnistamiseen tai rekister√∂intiin asiointipalveluun. Yhteis√∂n j√§sen voi antaa asiointipalvelulle esimerkiksi oikeuden tarkastella h√§nen PlusID-palveluun tallentamia osoite- tai yhteystietojaan.

Asiointipalvelu voi käyttää PlusID-palvelua yhteisön sisällä tapahtuviin ostoihin, maksuihin ja niiden seurantaan sekä hallintaan. Palvelulla voidaan luoda koontilaskuja käyttäjän asiointipalvelussa tekemistä ostoksista.

PlusID-palvelun yhteisön keskeinen päämäärä on mahdollistaa luotettava tietojen välitys käyttäjien ja asiointipalveluiden välillä. Asiointipalvelun ei tarvitse tallentaa asiakas- ja käyttäjätietoja omiin järjestelmiinsä, vaan ne ovat ajantasaisesti asiointipalvelun saatavilla käyttäjän yksilöimän valtuutuksen pohjalta milloin tahansa PlusID:ssä. Tämä edesauttaa tietoturvan toteutumista ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten vaatimusten täyttämistä esimerkiksi tietojen minimoinnin periaatteen muodossa.

 

PlusID:n käyttöedellytykset asiointipalvelulle

PlusID-palvelun asiointipalvelu voi olla yritys, yhteisö tai yksityishenkilö. Asiointipalvelun luo PlusID-palveluun yhteisön käyttäjä, jolla on oikeus edustaa ko. organisaatiota ja jolla on tarvittavat lainvaatimat oikeudet ja velvoitteet ko. toiminnan harjoittamiseen.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta asiointipalvelun PlusID-palvelussa tapahtuvasta toiminnasta ja toimenpiteistä. Käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy asiointipalvelun ehdot, sekä että hänellä on oikeus toimia asiointipalvelun puolesta ja että hänellä on oikeus perustaa asiointipalvelu PlusID-palveluun. PlusID-palvelua saa käyttää ainoastaan laillisiin tarkoituksiin.

Käyttäjällä tulee olla aktiivinen PlusID-käyttäjätili ennen asiointipalvelun luomista PlusID-palveluun.

PlusID-palvelulla on oikeus pyytää lisätietoja ja varmistaa asiointipalvelun antamat tiedot ja niiden oikeellisuus.

PlusID-palvelun toiminnallisuutta asiointipalvelulle voidaan rajoittaa tapaus- tai markkinakohtaisesti sekä tilanteissa, joissa palvelun käytön mahdollistavia tietoja ei ole toimitettu ja/tai varmistettu tarvittavin osin.

Asiointipalvelulla tulee olla EU:n tietosuoja-asetuksen sekä kansallisten vaatimusten ja säädösten mukaiset oikeudet pyytää, käsitellä ja tallentaa PlusID-käyttäjältä pyydettäviä tietoja.

PlusID-palvelulla on oikeus milloin tahansa rajoittaa asiointipalvelun pääsyä käyttäjien tietoihin ja tietoluovutuksiin sekä toiminnallisuuteen, mikäli havaitaan, että asiointipalvelulla ei ole ko. tietoon tai toiminnallisuuteen perusteltua, tietosuoja-asetuksen mukaista pääsyoikeutta.

 

Tunnistaminen ja tietojen toimittaminen

Asiointipalvelun tunnistaminen ja riittävä toimintaan liittyvän tiedon toimittaminen sekä varmistaminen on edellytys PlusID-palvelun käytölle. Käyttäjä, joka luo asiointipalvelun PlusID-palveluun, on vastuussa riittävästä asiointipalvelun tunnistamisesta ja tiedon toimittamisesta.

PlusID-palvelu voi lisäksi kysyä milloin tahansa muita tietoja asiointipalvelusta sekä siihen liittyvästä toiminnasta esimerkiksi kansainvälisten ja kansallisten rahanpesulainsäädäntöön liittyvien asiakkaan tuntemista koskevien (AML, KYC, KYB) sekä maksulaitoksia koskevan lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi.

 

PlusID-palvelun yhteisö

Asiointipalvelu on osa PlusID-palvelun yhteisöä. PlusID-palvelun yhteisöön liittymisen edellytyksenä on riittävä asiointipalvelun tunnistaminen ja tietojen toimittaminen. Tämä lisää yhteisön sisäisen asioinnin luotettavuutta, luottamusta ja läpinäkyvyyttä, joka mahdollistaa muiden yhteisön jäsenten tunnistamiseen, asiointiin, maksamiseen sekä laskuttamiseen liittyvät tapahtumat yhteisön sisällä.

 

Ostaminen

Asiointipalvelu voi, mahdolliset rajoitukset huomioiden, mahdollisesti tarjota K√§ytt√§j√§lle vaihtoehdon ostaa Asiointipalveluiden tarjoamia tuotteita tai palveluita Palveluntarjoajan PlusID-palvelun kautta. T√§ll√∂in K√§ytt√§j√§ tekee sitovan tilauksen (‚ÄĚTilaus‚ÄĚ) kyseisest√§ tuotteesta tai palvelusta niill√§ ehdoilla, jotka Asiointipalvelun toimesta tai v√§litt√§m√§n√§ K√§ytt√§j√§lle esitet√§√§n.

Vastaanotettuaan Käyttäjän Tilauksen Palveluntarjoaja välittää maksuhyväksyntäpyynnön Käyttäjälle, jonka hän vahvistaa henkilökohtaisella PlusID -tilillään. Käyttäjän vahvistettua Tilauksen, syntyy sitova Ostosopimus.

Sen lisäksi, että Asiointipalvelun ja Käyttäjän välille syntyy Ostosopimus tuotteiden tai palveluiden ostamiseen liittyen, Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy sitova sopimus Käyttäjän Palveluntarjoajan välityksellä tilattujen tuotteiden tai palveluiden ostosten maksamiseen liittyen. 

Asiointipalvelu tuottaa ja toimittaa Käyttäjälle tämän tilaamat tuotteet sekä niihin liittyvän kuitin. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjälle siitä, täyttääkö Asiointipalvelu Ostosopimuksen mukaiset velvoitteensa sovitusti.

Jos Käyttäjä haluaa peruuttaa tekemänsä Tilauksen, hänen tulee olla yhteydessä suoraan Asiointipalveluun.

Ostamiseen liittyvä toiminto voi vaatia Asiointipalvelun ja Palveluntarjoajan välille erillisen sopimuksen.

 

Maksaminen

Käyttäjä maksaa Tilauksessa määritetyn hinnan Palveluntarjoajan PlusID-palvelussa valitsemaansa saatavilla olevaa maksutapaa käyttäen. Palveluntarjoaja kerää kaikki maksut Käyttäjiltä Asiointipalvelun puolesta. Käyttäjän maksuvelvollisuus Palveluntarjoajalle syntyy ostotapahtuman Tilauksen vahvistamisen yhteydessä.

Käyttäjä voi täyttää maksuvelvollisuutensa ainoastaan PlusID-palvelussa saatavilla olevia maksutapoja käyttäen. Kun Käyttäjä on maksanut Tilauksen saatavan Palveluntarjoajalle, on Käyttäjä täyttänyt maksuvelvollisuutensa.

Palveluntarjoaja käyttää ulkopuolista maksupalveluntarjoajaa maksujen käsittelyyn.

Käyttäjät voivat ansaita PlusID-palvelussa bonuksia, joita voi käyttää maksamiseen. Bonuksia voi ansaita ja kerryttää esimerkiksi Palveluntarjoajan tai Asiointipalvelun tarjoamina. Palveluntarjoaja päättää bonusten myöntämisen, käyttämisen ja voimassaolon ehdot. Bonukset eivät ole suoraan vaihdettavissa rahaksi.

 

Laskutus ja rahoitus

Käyttäjällä voi olla, mahdolliset rajoitukset huomioiden, mahdollisuus ostaa Asiointipalveluiden tarjoamia tuotteita tai palveluita myös laskulla, rahoituksella tai niiden yhdistelmällä. Tällöin laskulla ostamisen mahdollisuus tarjotaan Käyttäjälle ostamisen yhteydessä tai maksutavan valinnan yhteydessä.

Laskutuksen ja rahoituksen toiminnallisuutta voidaan rajoittaa maantieteellisesti, Käyttäjän maksuhistorian, Käyttäjän profiilitietojen, sekä muiden liiketoiminnallisten syiden perusteella.

Laskutukseen ja rahoitukseen liittyvä toiminto voi vaatia Asiointipalvelun ja Palveluntarjoajan välille erillisen sopimuksen.

 

Palvelun irtisanominen

Käyttäjä voi sulkea PlusID-palveluun luomansa asiointipalvelun milloin tahansa. Käyttäjä voi tehdä asiointipalvelun sulkemiseen liittyvän irtisanomisilmoituksen omasta PlusID-käyttöliittymästään tai lähettämällä kirjallisen ilmoituksen PlusID-palvelun asiakaspalveluun. Käyttäjälle tehdään tässä vaiheessa PlusID-palvelun oma tietopyyntökysely, jolla käyttäjän henkilöllisyys ja irtisanomisilmoituksen todenmukaisuus varmistetaan.

Irtisanomisaika on 30 päivää. Mahdollisia etukäteen ostettuja krediittejä ei hyvitetä rahallisesti takaisin asiointipalvelulle tai käyttäjälle. Asiointipalvelun tulee käyttää krediitit irtisanomisajan puitteissa tai siirtää ne toiselle käyttäjälle lainmukaisin menetelmin.

Mikäli palveluntarjoaja havaitsee asiointipalvelun taholta väärinkäytöksiä tai muita palvelun yleisten käyttöehtojen rikkomuksia, palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiointipalvelun PlusID-tili milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

 

Hinnat

Palvelun hinta ja sen käytöstä veloitettavat maksut perustuvat kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintojaan ilmoittamalla asiasta kirjallisesti viikkoa ennen muutosta.

Palveluntarjoaja voi päättää asiointipalvelun palvelun käytön, mikäli asiointipalvelu ei suorita maksuja eräpäivään mennessä. Palveluntarjoaja saa myös veloittaa asiointipalvelulta erääntyneistä suorituksista korkolain mukaisen viivästyskoron, perintäkulut ja oikeudelliset kulut. Palveluntarjoajan on myös mahdollista vaatia asiointipalvelua suorittamaan palvelun uudelleenavaamisesta syntyvät kulut, jos palveluntarjoaja katsoo, että palvelu voidaan uudelleen avata.

PlusID-palvelun hinnoittelu voi poiketa markkina- ja palvelukohtaisesti. Palvelun hinnoittelu koostuu pääsääntöisesti PlusID-palvelun käyttömaksuista, tapahtumakohtaisista käsittelymaksuista ja erityyppisistä transaktiomaksuista. Palvelun hinnasto on saatavilla sähköisesti PlusID-palvelun kotisivuilla tai käyttäjän omassa PlusID-käyttöliittymässä. Käyttäjä ja asiointipalvelu on itse velvollinen tarkistamaan käyttämiensä palveluiden tai toimintojen hinnat ennen ko. palvelun tai toiminnon käyttämistä.

Käyttäjä, joka on luonut asiointipalvelun PlusID-palveluun, on vastuussa asiointipalvelun maksuista.

 

Asiointipalvelun vastuu

Asiointipalvelu sitoutuu toimimaan PlusID-palvelussa ja yhteisössä hyvää toimintatapaa noudattaen, asiallisesti ja ottaen huomioon muut palvelun käyttäjät sekä PlusID-palvelun yhteisön jäsenet. Asiointipalvelu vastaa siitä, ettei palvelua käytetä hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavalla tavalla. Asiointipalvelun toiminta ei saa myöskään haitata tai kuormittaa kohtuuttomasti palvelua, uhata tietoturvaa- tai -suojaa tai haitata muutoin palvelun käyttäjiä tai kolmansia osapuolia.

Asiointipalvelu sitoutuu siihen, että hänen PlusID-palveluun tallentamansa tiedot ovat oikeita ja paikkansa pitäviä. Asiointipalvelu on vastuussa tietojen pitämisestä ajan tasaisina.

Käyttäjä, joka on luonut asiointipalvelun palveluun, on vastuussa saamaansa käyttäjätunnuksen, salasanan, PIN-koodin tai muun tunnistetiedon huolellisesta säilyttämisestä ja siitä, ettei em. tunnistetietoja jaeta tai muutoin saateta kolmansien osapuolten tietoon. Käyttäjä vastaa kaikista käyttäjätunnuksensa alla tehdyistä toimista palvelussa. Käyttäjän tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle välittömästi käyttäjän tunnistetietojen joutumisesta kolmannen osapuolen haltuun.

Asiointipalvelu on vastuussa PlusID:n käytöstä ja siitä mahdollisesti muille aiheutuvasta haitasta PlusID-palvelussa ja yhteisössä sekä palvelun käytössä mahdollisesti käytettävien kolmansien osapuolien toiminnalle.

Asiointipalvelun tulee varmistua PlusID-palvelun käyttämisestä ja käytön mahdollistamien tietojen turvallisesta käsittelystä, mahdollisesta tallentamisesta ja tietosuojasta asianmukaisin menetelmin ja täyttäen kaikki soveltuvan lainsäädännön vaatimukset.

Käyttäjä on vastuussa luomastaan asiointipalvelusta, sen kaikesta toiminnasta ja toimenpiteistä.

 

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja noudattaa kaikessa toiminnassaan tietosuojalains√§√§d√§nn√∂n vaatimuksia. Asiointipalvelun k√§ytt√§j√§ll√§ on milloin tahansa oikeus saada p√§√§sy tietoihinsa tai pyyt√§√§ saada tulla unohdetuksi. Lis√§tietoja palveluntarjoajan tietosuojak√§yt√§nt√∂ihin liittyen saat yleisiin k√§ytt√∂ehtoihin liittyv√§st√§ dokumentista ‚ÄĚPlusID tietosuojak√§yt√§nt√∂‚ÄĚ. Vaikka palveluntarjoaja pyrkii tekem√§√§n parhaansa k√§ytt√§jien tietojen suojaamiseksi, k√§ytt√§j√§ ymm√§rt√§√§ ja hyv√§ksyy, ett√§ verkkopohjainen tiedonsiirto ei koskaan voi olla t√§ysin yksityist√§ tai turvattua.

Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan palvelussa ilmenevät viat mahdollisimman nopeasti best effort-periaatetta noudattaen. Jos asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteet niin edellyttävät, voidaan palvelun käyttö keskeyttää kohtuulliseksi ajaksi. Palveluntarjoaja vastaa huolimattomuudellaan aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, jotka ovat syy-yhteydessä palveluntarjoajan lain tai sopimuksen vastaiseen menettelyyn, ja jotka ovat olleet palveluntarjoajan kohtuudella ennakoitavissa. Palveluntarjoajan vastuu on rajoitettu korkeintaan 50 euroon.

Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä vahinkoja tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet toisen osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta. Välilliseksi vahingoksi katsotaan esimerkiksi tulonmenetys. Asiointipalvelun käyttäjä on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Laiminlyönti johtaa käyttäjän korvausvastuuseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävästä esteestä, jota palveluntarjoajan ei kohtuudella voida edellyttää huomioineen sopimuksentekohetkellä ja jonka seuraamuksia palveluntarjoaja ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia force majeure -tyyppisiä tilanteita ovat esimerkiksi, mutta rajoittumatta, viranomaisten toimenpiteet, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyminen, lakko, kolmansien osapuolien laitteissa tai teknisissä laitteissa esiintyvät ongelmat, virheet tai toimintakatkot tai tietomurrot sekä muut vastaavat kolmansien tahojen toimesta toteutuneet lain vastaiset toimet.

 

Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki immateriaalioikeudet kehittämäänsä palveluun, järjestelmään, sen ominaisuuksiin, toiminnallisuuksiin ja muutoksiin siihen liittyvään tekniikkaan, sopimuksiin ja dokumentteihin, joihin käyttäjällä on pääsy. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta hyödyntää kaupallisesti tai myydä edelleen palvelua. Asiointipalvelun käyttäjälle ei myönnetä minkäänlaista käyttöoikeutta palvelun taustalla olevaan ohjelmistoon (lähdekoodiin tai muihin vastaaviin palvelun dokumentaatioon tai materiaaliin).

PlusID on rekisteröity tavaramerkki.

 

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palveluun ja sitä koskeviin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisin keskinäisin neuvotteluin ja mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, Helsingin käräjäoikeudessa.

 

PlusID Terms And Conditions For Service Provider

 

Translation is coming later.